Supervision

Supervision for dig der:

  • har et følelsesmæssigt belastende arbejde i relation til andre mennesker
  • vil blive bedre til at mestre jeres arbejdsopgaver ved at udvikle jeres faglige og personlige kompetencer
  • vil forebygge / mindske stress og symptomer på udbrændthed og sekundær traumatisering
  • vil forbedre jeres psykiske arbejdsmiljø og opnå mere trivsel i personalegruppen
  • vil opnå et større kendskab til hinanden i personalegruppen og få del i hinandens erfaringer

Målgruppe

Personalegrupper der arbejder med mennesker i krise, misbrugere, handicappede, psykisk syge, fysisk syge, børn og unge, ældre, pårørende, rådgivning, undervisning og coaching. Supervision er for alle slags faggrupper.

Metode / Følelsesmæssig afgiftning integreret med mindfulness

Jeg kan tilbyde forskellige supervisionsformer, men anvender fortrinsvis Kollegial Supervision / Integrerende kreds. Denne supervisionsform kombinerer systemiske, dynamiske og kognitive teorier. Der arbejdes struktureret med en gruppe medarbejdere ud fra aftalte spilleregler. Hele supervisionsgruppen deltager aktivt i den udvalgte problemstilling, og der fokuseres både på en kognitiv/forståelsesdel samt en følelsesmæssig del.

Jeg inddrager også altid elementer af mindfulness i supervisionen, så alle kommer til stede i nuet.

Det kan være en bestemt borger, vi gennemgår og kigger på hvad han/hun via sin adfærd prøver at kommunikere til medarbejderne, eller det kan være den enkelte medarbejder der tager et tema op.

Jeg er meget optaget af hvordan man som professionel passer på sig selv i arbejdet med borger der er belastede. De professionelle er i et projektivt felt, hvor de bliver ”container” for borgerens følelser på godt og ondt. Det er vigtigt at blive følelsesmæssigt adskilt for at kunne holde til arbejde med mennesker der har det svært, så man kan se ”klart” og holde sine mål, behandlingsstrategier og evnen til kontakt for øje.

I den følelsesmæssige del lægges der vægt på, hvordan vi professionelle ofte bliver bærere af de følelser vores klienter / brugere har. Der arbejdes med ”afgiftning”, som er en metode til at blive følelsesmæssigt adskilt, så vi bedre kan rumme og forstå klienten/ brugeren, og ikke selv bliver overbelastet og mister vores professionalisme.

Alle professionelle ønsker at gøre en forskel for sine klienter, men i disse år ser vi oftere og oftere at selv ” gode mennesker kan komme til at handle ondt.” Det sker når vi som professionelle bliver for fyldt, vores eget stof blandes med borgernes. Vi putter mere og mere ned i ”rygsækken” og pludselig begynder vi at reagere uprofessionelt. Måske involverer vi os alt for meget , kan ikke sætte grænser længere, bliver for personlige eller vi bliver underinvolveret, kyniske, irriteret, ikke kolde i vores kontakt.

Supervison og følelsesmæssig afgiftning kan forebygge disse mekanismer . Det kræver at personalet er trygge og tør kigge indad og vise sin sårbarhed og sine styrker.

Inden supervisionen påbegynder, afholder jeg en undervisningsdag, hvor medarbejdere og lederen introduceres til tilknytningsteorier, Davanloos metapsykologi, overføring og modoverføring og følelsesmæssig ”afgiftning”. Formålet med undervisningsdagen er at give et fælles fagligt udgangspunkt og forståelse for den teoretiske referenceramme og de metoder, som efterfølgende anvendes i supervisionen.

Forudsætninger for et supervisionsforløb

Motivation og parathed i personalegruppen til at udvikle sig.

Villighed til at dele både positive og negative erfaringer med hinanden ved på skift at bringe faglige problemstillinger op i supervisionen. Respekt og ydmyghed overfor hinandens forskellighed, faglige og personlige forudsætninger og ikke mindst tilladelige svagheder / udviklingsområder. Tavshedspligt er en forudsætning.

Supervisionen foregår som oftest på jeres arbejdsplads og kan naturligvis tilrettelægges efter jeres ønsker og behov. Den kan foregå både indendørs eller udendørs . I øjeblikket supervisere jeg en gruppe i en bålhytte midt i skoven. Dejlig forfriskende til den mere tradionelle supervsion hvor vi altid er indendøre 🙂

Mindre grupper er også velkommen i min praksis i Vosnæs.

Vi laver en kontrakt og evaluerer løbende.

Jeg tilbyder også individuel supervision af medarbejdere og psykologisk debriefing til medarbejdere i krisesituationer samt supervision af psykoterapeuter og psykoterapeutstuderende. Det er muligt at medbringe video materiale til supervisionen.

Udtalelser fra medarbejdere

Jeg skriver til dig fordi, jeg har haft den ære, at have supervision med dig indtil jeg for nyligt skiftede team.

Og i den forbindelse, vil jeg gerne sige, at jeg har fået helt utrolig meget ud af de supervisionstimer. Nok også mere, end jeg selv havde opdaget i første omgang.

Både i form af den supervision du direkte gav, men også de gode rammer du satte, for at vi som team pludselig talte sammen, på en helt anden måde, end til et teammøde.

Det er bare gået op for mig, hvor dygtig du er! Ikke fordi, jeg ikke vidste det – men det er gået op for mig, hvor meget de ”små” ting også betyder. Fx at tage en runde – hvordan har I det? Og til slut – hvordan var det? Det betyder helt utrolig meget at vide, om ens kollega er træt om uoplagt, for så behøver man jo ikke tænke ”er det min skyld at hun ser ud som om hun keder sig” osv.

At inddrage teamet, det er virkelig en skøn måde du gør det på, hvor du formår at trække vores kompetencer ind, i stedet for udelukkende selv at komme med vejledning. Det er så fedt at blive BRUGT i supervision, selvom man ikke er ”på”.

Jeg ville bare rigtig gerne sige til dig, at det har været helt fantastisk at have dig som supervisor.

Jeg vil helt sikkert også anbefale, at du starter op med en undervisningsdag som du gjorde for os.

Carrie Bak Case Manager – Socialpsykiatri Centrum Århus

NYHEDSMAIL
DPF-LOGO
Tilmeld dig nyhedsmail og modtag en GRATIS lyd meditation
TAK
for din interesse
Som lovet, er en lyd-meditation er sendt til din mailadresse.
NYHEDSMAIL