Privatlivspolitik

Cookie information
 • Navn: flexcookie, flexcookie_time
 • Cookie id:
 • Dato for samtykke:
 • Udløbsdato 1971-01-01 01:00:00
 • Nødvændige: Påkrævet
 • Funktionelle: Accepteret
 • Statistik: Accepteret
 • Marketing: Accepteret
Opdater samtykke
 1. GENERELT
  1. Denne politik beskriver, hvordan jeg, indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til mig, eller som jeg indsamler om dig via min hjemmeside, www.mindfulness-lenejensen.dk.
 2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
  1. Lene Jensen, er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.
  2. Lene Jensen, har fælles dataansvar med Facebook for personoplysninger, der indsamles ved hjælp af Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, når du besøger min Facebookside. Læs mere under pkt. 3.4.
  3. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:Lene Jensen
   Vosnæsvej 26
   8541 SkødstrupTlf. nr.: 28 10 45 66
   E-mail: [email protected]
 3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
  1. Når du besøger hjemmesiden, indsamler jeg oplysninger om din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via cookiebanneret. Læs mere i min cookiepolitik (link).
   1. Formålet er
    1. at udarbejde statistik, så jeg kan analysere, hvordan mine kunder bruger og færdes på min hjemmeside, så jeg kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion,
    2. at give dig forslag til services, som jeg tror, at du kan være interesseret i, på min hjemmeside, og
    3. at foretage markedsføring af mine services over for dig, herunder via Facebook og Google, samt
    4. 3. at forbedre sikkerheden på min side.
   2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.
  2. Når du kommunikerer med mig på hjemmesiden, indsamler jeg de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra kontakten er foretaget.
   1. Formålet er
    1. at jeg kan oprette dig som kunde og opfylde min aftale med dig,
    2. at kunne administrere dine rettigheder til at klage,
    3. at forhindre svig, og
    4. at jeg kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
   2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), litra c (pkt. 3.2.1.4) og litra f (pkt. 3.2.1.3.).
  3. Når du besøger min Facebookside, skal du være opmærksom på, at jeg bruger Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, for at få statistikker over besøgende og for at få indsigt i brugernes adfærd på min Facebookside, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger og interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv.
   I den forbindelse indsamler jeg og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige. Når du besøger min Facebook-side, vil du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger her https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
   Facebook og jeg har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
  Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Jeg har foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger mine interesser. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, jeg har foretaget, kan du kontakte mig på den adresse, der står under pkt. 2.
 5. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
  1. Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis jeg er forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. Oplysninger om et køb, herunder hvem der har foretaget købet og hvor varen er leveret, kan videregives til kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det konkrete To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem.
 6. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
  1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal jeg, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte mig. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.
   1. Indsigtsretten
    1. Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
   2. Retten til berigtigelse
    1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
   3. Retten til sletning
    1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af mig, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og jeg ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at jeg kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er jeg ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
   4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
    1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må jeg kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.
   5. Retten til dataportabilitet
    1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet mig, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig
   6. Retten til indsigelse
    1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette min direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som jeg foretager på grundlag af mine legitime interesser, som nævnt i pkt. 3 og 4.
   7. Retten til at tilbagekalde samtykke
    1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet mig til en given behandling af personoplysninger
   8. Retten til at klage
    1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 7. SLETNING AF PERSONDATA
  1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jf. pkt. 3.1. slettes, når cookien [ ] udløber. Se under min cookiedeklaration her.
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til mit nyhedsbrev, jf. pkt. 3.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre jeg har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Jeg kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at jeg sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring.
 8. SIKKERHED
  1. Jeg har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges./li>
  2. Kun jeg, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre mit arbejde, har adgang til disse.
 9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
  1. Såfremt jeg foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på www.mindfulness-lenejensen.dk.
 10. VERSIONER
  1. Dette er version 2 af Mindfulness Lene Jensen, persondatapolitik dateret den 16. maj 2022.
NYHEDSMAIL
DPF-LOGO
Tilmeld dig nyhedsmail og modtag en GRATIS lyd meditation
TAK
for din interesse
Som lovet, er en lyd-meditation er sendt til din mailadresse.
NYHEDSMAIL