Mindfulness

Mindfulness

Hos Mindfulness Skødstrup har du mulighed for at deltage på et 8 ugers Mindfulness Baseret Stressreduktions MBSR program. Vi mødes i en gruppe en gang ugentligt af 3 times varighed og en hel dag i stilhed, hvor der arbejdes mere i dybden med mindfulness. Kontakt mig for at komme på venteliste til et hold. Jeg opretter løbende hold efter behov.

Du kan også få tilrettelagt et individuelt Mindfulness forløb hvor du indføres i MBSR programmet i 9 individuelle sessioner af 2 timers varighed og har hjemmearbejde til hver enkel session.

Jeg tilbyder også skræddersyet MBSR forløb til din arbejdsplads hvor i indføres i Mindfulness Baseret Stress reduktionn på virksomheden for at øge jeres mentale sundhed, forbygge stress og få øget fokus på medarbejdernes trivsel. Kontakt mig for nærmere aftale og pris.

Mindfulness betyder at være nærværende og til stede lige nu og her på en måde, hvor man er venlig og accepterende over for sig selv.

Hvis du vælger at deltage på et MBSR forløb, enten som privat person eller som virksomhed gør du noget godt for dit eller dine medarbejders helbred både fysisk og psykisk. Mindfulness meditation kan hjælpe dig / jer til at være mere tilstede i livet, præcis som livet er. Vi lever nogle gange det meste af vores liv halvt sovende, som en robot der udfører hverdagens gøremål uden at være rigtig tilstede og uden at passe ordentlig på os selv. Livet kan glide os af hænde og mange af de mennesker, jeg møder i min hverdag, har fysiske eller psykiske symptomer på, at kroppen og sindet er ude af balance.

I disse år forskes der rigtig meget i mindfulness. Mindfulness er blevet et modeord, ja nærmest mainstream. Men det er fordi, det virker. De fleste, som mediterer dagligt, vil opleve positive forandringer helbredsmæssigt og psykisk. Forskning viser at daglig meditation skaber nye neurale forbindelser i hjernen, som kan hjælpe os med at forebygge stress og tage bedre vare på os selv og vores helbred. Det er ikke en mirakelkur, som gør os evige lykkelige, men en måde at være i livet på både med glæde, lidelse, sorg og smerte. Vi har alle noget at slås med. Igennem livet vil vi alle møde tab, sygdom, sorg, smerte og lidelse samtidig med glæde, fred og ro.

Jeg har arbejdet som praktiserende psykoterapeut i de sidste 16 år og hjulpet mange mennesker med at håndtere deres aktuelle livssituation med større nærvær, kendskab til dem selv, deres følelser og større accept af dem selv. Jeg har arbejdet med min egen personlige udvikling i årevis, mediteret kontinuerligt igennem de sidste 10 år og deltaget på flere meditations retreats. Jeg kender til lidelse i min egen krop og det har været mit brændstof for den store passion, som jeg har for at hjælpe andre og mig selv.

I 2013 blev jeg selv syg i en kortere periode. Jeg fik en svær depression og måtte for første gang i mit liv sande, at jeg intet magtede. Det var en rædselsfuld periode i mit og min families liv, men også et sygdomsforløb der har lært mig uendeligt meget. Da jeg begyndte at komme tilbage til livet, besluttede jeg mig for at lave en livstilsændring. Jeg har tendens til at presse mig selv alt for meget og hele tiden tro, at jeg kan klare mere, end jeg faktisk kan. Jeg meldte mig derfor på et 8 ugers (MBSR – Mindfulness Baseret Stres Reduktions kursus). Jeg havde længe ønskede at stifte bekendtskab med denne metode, men ikke haft tid i min kalender. Nu handlede det ikke om tid, men om en nødvendig omprioritering af mit liv.

Jeg ønskede at få mere balance i mit eget liv og nedsætte min risiko for at få en depression igen. På dette kursus stiftede jeg for første gang bekendtskab med Jon Kabat- Zinn, en amerikansk forsker og biolog, der har udviklet MBSR Mindfulness Baseret Stress Reduktions, – og som er det program, jeg nu selv underviser i. Han siger: ”Lær at lev med livets katestrofer- Brug din krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom”.

Meditation var ikke nyt for mig, men det nye var, at dette kursus hjalp mig til at få en daglig meditationspraksis og at integrere meditation i alt, hvad jeg gør i mit liv. Det har ikke frataget mig min lidelse – mine udfordringer i mit liv, men min livskvalitet er væsentlig forandret. Min evne til egen omsorg og nærvær med mig selv er bedret. Mindfulness er blevet en måde at være i livet på, hvor jeg har større accept og mere venlighed for mig selv og andre.

Mindfulness kan hjælpe dig / jer til mere nærvær i nuet, med dig selv og med andre. På kurset præsenteres du / i for forskellige meditationsteknikker, kropscanning, siddende meditation, gående meditation, liggende og stående Hatha yoga og du lærer at integrere mindfulness i din hverdag. Mindfulness kan genskabe forbindelsen mellem krop og sind og hjælpe dig til mere ro, velvære og livskvalitet i det liv, du nu har.

MBSR – Mindfulness- Baseret Stress Reduktion er en evidens baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig være hjælpsom over for stress, angst, depression, smerter, søvnproblemer, forhøjet blodtryk, kroniske sygdomme og mange andre af de lidelser, vi alle kan blive ramt af gennem livet.

Det kræver en systematisk træning at få den fulde effekt af mindfulness. Det kan være hårdt arbejde at ændre vaner og begynde at afsætte dagligt tid til egen omsorg i form af daglig meditation. Du skal hver dag sætte 45-60 minutter af til meditation og øvelser. De fleste tænker – det kan jeg da ikke finde tid til jeg er i forvejen stresset og presset … Det kan være svært at omprioritere sin tid og finde de 45-60 minutter. Men det er det hele værd. Det 8 ugers program guider dig blidt og venligt igennem disse udfordringer. At være en del af en gruppe, der mediterer sammen og lærer sammen, er for de fleste en berigende oplevelse af nærvær, genkendelighed og samhørighed.

Der kan opstå udforinger undervejs i sådan et forløb. Det kan være hårdt at begynde at mærke sig selv, vores krop og de følelser og fornemmelser, der opstår fra øjeblik til øjeblik. Mindfulenss er ikke en dans på roser, men kontinuerligt arbejde. Men resultatet vil for langt de flestes vedkommende være en forbedring af livskvaliteten. Der igangsættes selvhelbredende kræfter i dig, når du begynder at meditere, og mange af mine kursister fortæller med glæde i øjnene om væsentlige ændringer i deres liv.

Jeg er meget ydmyg over for de resultater, jeg indtil videre har set på mine hold. Det er rørende at følge de enkeltes deltagers udvikling og indsats og når vi afslutter et 8 ugers forløb, har jeg hver gang været meget glad, rørt og dybt taknemlig over at se, hvordan den enkelte kursist har bevæget sig ud på en rejse, der begynder at forandre dem dybt. De fleste vælger at fortsætte deres mindfullnestræning på egen hånd efter de 8 uger, da de mærker en dyb effekt at have afsat tid til at gøre noget godt for dem selv.

Udtaleser fra tidligere kursister:

Jeg har lyst til at rose dig for din dejlige tillidsfulde personlighed og den gode trygge måde, du indførte os i mindfulness og meditation. Du gav os lyst og mod til at dele vores inderste tanker og udføre handlinger, vi aldrig før havde gjort sammen med andre. Du har i hvert fald været med til at sætte noget positivt i gang inden i mig, som jeg vil tage med mig videre fremover. Kvinde 64 år

 

Jeg har fået rigtig meget ud af forløbet. Jeg har færre perioder, hvor jeg er nede og når jeg har haft dem, har de været kortere. Jeg kan bedre nyde at være sammen med andre mennesker. Jeg har fået en bedre kommunikation med dem, der er tæt på mig. Jeg er blevet bedre til at mærke mine egne grænser. Kvinde 30 år

 

Jeg har lært at stilhed, ro og meditation gør godt for mig i dagligdagen. Det giver stor glæde at stoppe op og nyde nuet. Jeg har fået gode værketøjer til at håndtere stressede perioder på mit job. Mand 45 år

 

Jeg er blevet mere nærværende i relationen med min mand og børn og jeg er blevet mere glad og nyder de små øjeblikke. Jeg har fundet roen og styrken i mig selv og mine vredesudbrud er reduceret væsentligt. Kvinde 37år

 

Det får mine varmeste anbefalinger. Det har været sådan en lille økonomisk investering i forhold til, hvad jeg allerede nu kan mærke, det har givet mig. Jeg ser det som et vendepunkt i mit liv. Jeg har fået kontakt til krop og sjæl, – en kontakt jeg ikke har mærket i mange år.Kvinde 35 år

 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret i at høre mere om mindfulness og MBSR-programmet eller ønsker at komme på venteliste til mit næste MBSR hold.

Du kan her på min hjemmeside se den danske film Mindfull Medicin, som viser et 8 ugers MBSR – ”mindfulness baseret stress reduktions forløb”, som er meget lig det forløb, jeg afholder.

Jeg glæder mig til at møde dig

NYHEDSMAIL
DPF-LOGO
Tilmeld dig nyhedsmail og modtag en GRATIS lyd meditation
TAK
for din interesse
Som lovet, er en lyd-meditation er sendt til din mailadresse.
NYHEDSMAIL